Úsporné domy

Dotační programy

Dotační programy

Dotační programy jsou pomocí státních institucí pro Vaše kvalitnější bydlení, ať už se jedná o rekonstrukci nevyhovujícího stávajícího stavu Vaší nemovitosti, nebo novostavby rodinného domu do pasivního nebo nulového standardu.

V minulosti jsme například rekonstruovali stodolu, vilu přestavěnou na ubytovnu, stejně tak neudržovaný rodinný dům na útulné bydlení v nízkoenergetickém standardu.

V současnosti realizujeme novostavby rodinných domů v pasivním standardu s podporou dotačního titulu nová zelená úsporám Rodinné domy – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)

Blíže Vám tento program přiblížíme níže.

Nová zelená úsporám  (zdroj www.mzp.cz/cz/nova_zelena_usporam )

Co je cílem programu?

 • Hlavním cílem programu Nová zelená úsporám je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. Podpora směřuje na snižování energetické náročnosti budov včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění, na využívání obnovitelných zdrojů energie, na adaptační a mitigační opatření.
 • Více informací:
  www.novazelenausporam.cz
  www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/nova-zelena-usporam/.

Na co můžu získat podporu?

Program podporuje:

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku
 • Využívání tepla z odpadní vody
 • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů

Koho program podporuje?

 • Program podporuje zejména fyzické osoby, právnické osoby a budovy ústředních institucí.

Jakou podporu můžu získat?

 • Je poskytována jednorázová podpora.
 • Výše podpory je závislá na provedeném opatření a jeho rozsahu. Bližší informace získáte v závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory příslušného podprogramu.
 • Žádost o podporu lze podat buď elektronicky na webové stránce www.novazelenausporam.cz, nebo osobně na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí ČR.
 • Podpora je vyplácena Ministerstvem životního prostředí až po provedení opatření.

Kde najdu podrobné informace?

Kdo mi pomůže?

  • Zelená linka: 800 260 500, ve všední dny od 7:30 do 16:00
  • E-mail: dotazy@sfzp.cz
  • Osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě nabízejí pracovníci krajských pracovišť.

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Žádosti o podporu podle nového znění Výzev, včetně Závazných pokynů uvedených pod ad 2. až 4. výše, je možné podávat od 1. 3. 2020. Úplné znění všech výše uvedených dokumentů (ad 1. až ad 4. výše) je zveřejněno na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.